UUDISED FIRMAST KONTAKT
Firmast | Strateegia
Firma oli rajatud 2002 aastal ja tegeleb allmaakommunikatsioonide ehitamisega, mullatöödega, annab rendile erinevaid ehitusmasinaid (ekskavaatorid, ekskavaatorid-laadurid , laadurid). Täidab individuaalseid tellimusi erinevate platside ja tenniseväljakute ehitamise kohta. Firmas töötavad parimad mullatööde ja allmaakommunikatsioonide ehitamise spetsialistid.
Firma spetsialistidel on suur töökogemus. Eriti kasutab firma praktikas seda eritehnikat, millist planeerib tootmisviise juurutada. Töötajate suur kogemus võimaldab õigesti hinnata krundi geoloogilisi eripärasusi. Vajaduse korral teha spetsiaalseid töid ehitusplatsi valmistamise jaoks.
Firma töötajad regulaarselt täiendavad oma teadmisi ja oskusi. Firma spetsialistid näitasid end heast küljest Venemaal kostöös Moskva firmadega. Näiteks võtsid nad osa Moskva Raudtee heakorrastuses. Firma töötajad õppisid Rootsis ja välisfirmade esindustes. Firma seab endale ülesandeks tegevusvaldkonna laiendamist ja kaadritöötajatele uute oskuste õpetamist, heaolu kasvu ja palgatõust, koostööd välispartneritega ja välisturule minekut.